Om Munkebo Multipark

Munkebo Multipark. En stor udendørs aktivitetspark

på Fyn, hvor du kan nyde skønne, grønne omgivelser, udfordre dig selv med sjove aktiviteter og dyrke sport på forskellige

træningsarealer.

I Munkebo Multipark er der masser af forskellige typer aktiviteter, både til små familier og store institutioner. Og der er plads til alle uanset alder og fysisk form.

Parken er åben hele året rundt – og det er gratis at komme og benytte sig af de forskellige faciliteter.

Vi byder jer velkommen til Munkebo Multipark

Det finder du bl.a. i parken

 • Skaterbane
 • Multibane med blødt underlag
 • Trampoliner
 • Basketkurve
 • Beachvolley/håndboldbane
 • Kæmpe græsplæne til rundbold o.s.v.
 • 6 huls discgolfbane
 • 4 Petanquebaner
 • Interval afmærkning af 1,6 km løbe/gå rute
 • Geocachingposter
 • 3 store Shelter
 • Bålområde med fastmonteret grill
 • Overdækket sidde/ligge madpakkeområde
 • Bord/bænkesæt fordelt i hele parken
 • Flere forskellige slags gynger bl.a. en kørestolsgynge
 • Stort legepladsområde
 • Byt en bog bogskab
 • Mediaskærm
 • Den smukkeste natur
 • Varieret rigt dyreliv
 • og meget meget mere

F.A.Q.

Spørgsmål og svar

Munkebo Multipark har åbent døgnet rundt hele året

Nej, det er pt. ikke muligt at reservere shelters, det foregår efter først til mølle princippet

NEJ! det er strengt forbudt. Deres kost reguleres udelukkende af Syberg Kvæg

Det er Kerteminde Kommune der har opsyn med multiparken.  brug kommunes nye “Tip Kerteminde” app til at indrapportere problemer.

https://kerteminde.dk/borger/vej-og-havn/tip-kerteminde

Ved uopsættelige problemer kontaktes vagten på 65322282

Ja, det meste af parken kan nås via asfalterede stier. Det er også muligt at komme helt hen til shelterområdet i kørestol og der er en kørestolsgynge ved engarealet ved den store sø

Områdets historie

Munkebo opstod i den tidlige middelalder, hvor munke fra klostre i Odense byggede en kirke på stedet. Omkring kirken samledes beboerne fra en række mindre bebyggelser, som havde været i området siden stenalderen. Frem til 1500-tallet havde byen en slags købstadsstatus med egen jurisdiktion, byfoged og segl, og fungerede også som udskibningshavn for Odense indtil Kerteminde fra sen-middelalderen gradvis overtog denne rolle. 

Bortset fra nogle dramatiske hændelser under Svenskekrigene i midten af 1600-tallet, levede byen stort set et uforstyrret landsbyliv frem til 1959, hvor Odense Staalskibs-værft flyttede fra Odense Kanal til Lindø. Dette fik en vældig indflydelse på Munkebo by, som oplevede en rivende udvikling de følgende årtier.

I 1950erne udgjorde befolkningen i Munkebo sogn ca. 1.200 personer, men værftets entré i byen betød en 5-dobling af indbyggertallet på få år, og da produktionen på værftet toppede fra de sene 1960ere til begyndelsen af 1970erne, beskæftigede det over 6.000 ansatte, hvoraf mange boede i byen, ligesom mange af byens erhvervsdrivende var underleverandører til skibsværftet.

Byen har derfor både en interessant fortid og fortæller samtidig en spændende historie om et dansk industrieventyr, der som følge af det præg, værftet har sat på byen, har betydet at hele Lindøbyen samt butikscentret, af Kulturstyrelsen er udpeget som nationalt industrimindesmærke. I dag bor der omkring 5.600 personer i byen.

Tørvemosen

Gennem flere hundrede år havde borgerne i Munkebo og Dræby adgang til at grave tørv i et moseområde på Munkebo Mark, nordvest for kirken. De sidste tørv blev gravet under 2. Verdenskrig og de første år derefter.

Da LindøVærftet blev etableret omkring 1960, voksede byen i udstrækning, og tørvemosen kom efterhånden til at ligge som et rekreativt – men vanskeligt tilgængeligt – område midt i byen, mellem Bycentervej og Garbæksvej (som begge er bygget i 1972) og idrætsområdet ved Munkebo Idræts Center.

 

Fra ide bliver til

Allerede i 2008 opstod ideen om at omdanne den tidligere tørvemose til et parkområde, hvor alle aldre kunne mødes. Der blev dannet en arbejdsgruppe på 10 medlemmer, repræsenterende et bredt udsnit af foreninger og institutioner i byen, til at arbejde videre med ideen.

I kølvandet på meddelelsen om lukningen af LindøVærftet, opstod i 2011 initiativet ”Virk og Gro – Munkebo”, der har til formål at fokusere på Munkebos mange kvaliteter samt tage initiativ til at fremme udvikling og forskønnelse af området. Parkprojektet lå således klart inden for dette formål og blev derfor en integreret del af Virk og Gros arbejde de følgende år.

Den selvejende institution

Den oprindelige arbejdsgruppe og Virk og Gro-initiativet blev i starten af 2012 erstattet af Den Selvejende Institution Munkebo Multipark. Etablering heraf skete i samarbejde med kommunen, så allerede 7. november 2011 havde Kerteminde Byråd de første vedtægter for Munkebo Multipark til godkendelse. Den formelle oprettelse af Den Selvejende Institution skete på den stiftende generalforsamling 30. januar 2012.

Munkebo Multipark blev Indviet 17. december 2015

Vision

Målet med den nye aktivitets- og naturpark er at skabe et levende og dynamisk uderum, hvor byens borgere – børn, unge, voksne og ældre kan mødes på tværs af institutioner, interesser, kulturer, sociale lag, fysiske handicap mv.

Parken skal skabe den fysiske og sociale ramme om mangfoldige aktiviteter med fokus på sundhed og trivsel gennem aktiv brug af krop og sanser. Et område der åbner op for såvel organiserede som mere uorganiserede former for aktiviteter indenfor kultur, natur og kropsligt udfordrende aktiviteter.

Den centrale placering ved Idrætscenteret, i tæt samspil med en lang række forskellige foreninger og institutioner, rummer en række iboende landskabelige, idrætsmæssige og kulturelle kvaliteter i forhold til at samle og udvide de aktiviteter som allerede foregår i området.

Overordnet ønskes at styrke aktiviteter og samvær for en bredere målgruppe og integrere det med den unikke landskabelige oplevelse, det er at bevæge sig gennem det varierede naturområde med sø, skov, mose og eng.